Voorwaarden

Rollitshop

MG-Sports Woesten, Molenwijk 9, 8640 Woesten. BTW: BE0648 616 729

Leveringsvoorwaarden

Leveringen in België worden uitgevoerd door Bpost met een leveringstermijn van 1 tot 5 werkdagen, met uitzondering van vermelding langere levertijd bij aangekocht product. Voor leveringen in het buitenland (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk) is dit tussen de 7 en de 10 dagen, ook met uitzondering van vermelding langere levertijd bij aangekocht product. De standaard verzendingskosten bedragen €6. Voor het buitenland komt dit op 16,40€. Bestellingen die op zaterdag, zondag en feestdagen zijn geplaatst worden op de volgende werkdag behandeld. Er zijn geen leveringen in het weekend en op feestdagen. De verzendingen kunnen enkel worden uitgevoerd vanaf het moment dat de betaling is gevalideerd door de bank. In geval van vertraging van de levering, kan Rollitshop niet aansprakelijk worden gehouden indien de vertraging te wijten is aan de partij verantwoordelijk voor het transport. De aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk werd bedongen. Overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, om welke reden ook, is geen grond tot ontbinding en verstrekt aan de Koper geen enkel recht op schadevergoeding.

Gratis verzending voor:

Bestellingen voor meer dan €80 binnen Belgie.

Bestellingen voor meer dan €150 naar alle andere landen.

Herroepingsrecht

In geval van verkoop op afstand beschikt de koper over een termijn voor herroeping van 14 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de producten door de koper, of bij gebrek door de begunstigde, zonder hier redenen voor op te hoeven geven, noch boetes voor te hoeven betalen, met uitzondering van de leverings- en retourkosten die voor rekening van de koper blijven.

Alleen herroepingen die gepaard gaan met het formulier voor herroepingen, beschikbaar op de website, worden behandeld door Rollitshop en kunnen aanleiding geven tot terugbetaling.

Het formulier voor herroepingen

Alleen ongebruikte producten die zijn teruggestuurd binnen de gestelde termijn en die in perfecte staat zijn, met inbegrip van barcode, etiket en de originele verpakking, worden terugbetaald.De producten moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: Rollitshop - retour, Molenwijk 9, 8640 Woesten, België. Iedere retour die is uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden van het product, geeft aanleiding tot terugbetaling, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het product.